АНД 2133/2014 - Мотиви - 19-06-2014

Мотиви по Наказателно дело 2133/2014г.

 

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ

ПО АНД № 2133/2014 г. ПО ОПИСА НА ПРС-ХVІ н.с.

 

 

С постановление от 11.04.2014г. РП Пловдив е внесла предложение в РС Пловдив на основание чл. 378, ал.1, т.4 от НПК вр. с чл. 78А, ал.1 от НК обвиняемите И.Н.М., Е.В.К. и О.О.Я. да бъдат освободени от наказателна отговорност, като им бъде наложено административно наказание за това, че на 04.04.2014г. в гр. П., в маловажен случай, в съучастие като съизвършители помежду си, без надлежно разрешително са държали високорисково наркотично вещество - марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,7 тегловни процента и нетно тегло 4,470 грама на стойност 134.10 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. и марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,2 тегловни процента и нетно тегло 0,222 грама на стойност 6.66 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. – общо 4,692 грама на обща стойност 140.70 лева – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1, вр.  чл. 20, ал. 2, вр.  ал. 1 от НК, а на обв. М. – престъплението извършено като продължавано такова – вр. с чл. 26, ал.1 от НК, тъй като освен горепосоченото и на 04.04.2014г. в гр. П., е държал високорисково наркотично вещество - марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,3 тегловни процента и нетно тегло 0,321 грама на стойност 9.63 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г.

Представителят на държавното обвинение поддържа внесеното предложение, като пледира към съда за налагане на административно наказание глоба в размер от по 1000 лв. за всеки един от обвиняемите, както и да им бъдат възложени направените разноски по делото.

Защитникът на обв. М. – адв. С. също моли съда да освободи подзащитния й от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият И.М. се явява в съдебно заседание, признава вината си и изразява разкаяние за стореното. Моли съда да му наложи минимален размер на глоба.

Адв. М. – защитник на обв. К. също моли съда предвид неоспорваната от тях фактология да освободи клиента й от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание глоба в минимален размер. Същевременно посочва, че деянието е малозначителен случай.

Обвиняемият Е.К. признава вината си и моли съда да му наложи минимален размер на административно наказание глоба.

Адв. Т. – защитник на обв. Я. – пледира към съда  на признанието на подзащитния й, на разкаянието му, като моли съда да му наложи минимален размер на административното наказание глоба по реда на чл. 78А от НК.

Обвиняемият О.Я. също признава вината си, изразява разкаяние за стореното, като моли съда да у наложи глоба в минимален размер.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият И.Н.М. е роден на ***г***, живее в същия град, той е българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, неработещ, с ЕГН **********.

Обвиняемият Е.В.К. е роден на  ***г***, живее в същия град, той е българин, български гражданин, със средно образование, не е женен, не е осъждан, работещ, с ЕГН **********.

Обвиняемият О.О.Я. е роден на ***г***, живее в същия град, той е българин, български гражданин, с основно образование, не е женен, неработещ, ученик, не е осъждан, с ЕГН **********.

Във връзка с постъпила в V РУП Пловдив информация, че лице с имена Т.М. разпространява наркотични вещества от ателие, в което работел, находящо се в гр. П., ж.к. „Т.“, бл. , на 04.04.2014г. било организирано наблюдение. На място били изпратени свидетелите Г. и Т. – полицейски служители при V  РУП Пловдив. Около 15,00 часа на същата дата двамата свидетели забелязали, че лице от мъжки пол влиза в ателието и след кратък престой го напуска, като се качва в л.а. „Фолксваген Голф“ с рег. № ***** на предна дясна седалка. Тъй като поведението на лицето се сторило подозрително на полицейските служители, те  последвали с необозначен автомобил „Фолксваген“. След известно обикаляне в ж.к.“Т.“, автомобилът  „Фолксваген Голф“ спрял  пред бл. *** в ж.к. „Т.“. Тогава свидетелите Т. и Г. поискали съдействие от свои колеги за проверка на автомобила, като на място били изпратени полицейските служители свид. П. и К..   Пристъпвайки към проверка на автомобила, било установено, че собственик и водач на автомобила е обв. К., а пътници са обв.Я. и обв. М.. Именно М. бил идентифициран като лицето, забелязано да влиза в ателието на М.. На полицейските служители им направило впечатление, че тримата обвиняеми са притеснени, като същите пред тях признали, че в автомобила има марихуана. За случая веднага бил уведомен Началника на V РУП Пловдив, като до идването на следствена група полицейските служители запазили местопроизшествието.  При извършения оглед на автомобила били иззети като веществени доказателства суха зелена тревиста маса, намерена в сгъвката на синя книга, находяща се между шофьорската седалка и ръчната спирачка, полиетиленов плик, съдържащ четири топчета зелено-кафява тревиста маса, намерен под предна дясна седалка. При извършения оглед  бил иззет и автомобилът, който в последствие в хода на разследването бил върнат на обв. К.. Тримата обвиняеми били отведени в V РУП Пловдив, където при извършения обиск на обв.М., доколкото имало достатъчно основание да се счита, че държи в себе си  предмети от значение за делото, в мъжка черна чанта била намерена и иззета метална кутия с капачка, съдържаща зелена тревиста маса, увита в станиол. Посоченото процесуално-следствена действие било одобрено с разпореждане на съдия от ПРС. За намереното в него, обв. М. заявил, че представлявало марихуана, която същият бил закупил по-рано за собствена употреба.

В хода на воденото разследване била назначена и изготвена съдебно-химическа експертиза, според чието заключение обектите, намерени и иззети от л.а. „Фолксваген Голф“с рег.№ ***** представляват, както следва: обект 1.1. е марихуана  с нето тегло 4,470 грама и съдържание на активен компонент ТХК 2,7 тегловни  процента; обект 1.2.  представлява марихуана с нето тегло 0,222 грама и съдържание на активен компонент ТХК 4,2 тегловни  процента. Иззетото при обиска на обв.М., наименовано в експертизата като „обект №2“, представлява марихуана  с нето тегло 0,321 грама и съдържание на активен компонент ТХК 3,3 тегловни  процента.

Представеното заключение съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено, с необходимите професионална квалификация и познания.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от събраните на досъдебното производство доказателства, прочетени и приобщени към доказателствения материал от съда – протокол за оглед на местопроизшествието /л.4/, физико-химична експертиза № 303/07.04.2014г. /л.66/, справки съдимост, характеристични справки, както и от останалите протоколи за извършени процесуално-следствени действия на досъдебното производство – протоколите за извършени разпити.

Обвиняемите в хода на съдебното следствие се възползваха от процесуалното си право да не дават обяснения. В производството по реда на глава двадесет и осма от НПК съдът преценява събраните на досъдебното производство доказателства, като намира, че показанията на всички разпитани по делото свидетели са непротиворечиви, логични и обективни и установяват по категоричен и непротиворечив начин възприетата по-горе фактическа обстановка. От показанията на свидетелите А.с Т. и Г. – служители към V РУП Пловдив се установява, че поведението на тримата обвиняеми е било наблюдавано от страна на свидетелите, които описват последователността на действията им, както и поведението на същите в момента, когато са предприели действия по проверка на самоличността им. Показанията им във връзка с възприетото от тях при проверка самоличността на лицата пряко се потвърждават и от заявеното от техните колеги – свидетелите П. и К.. От свидетелските показания се установява, че при извършването на проверката и трите лица са посочили, че в автомобила има наркотични вещества, т.е. и тримата не само за знаели за наличието на марихуана в автомобила, но и са имали съзнанието, че общо държат наркотичното вещество. Изготвеният протокол за оглед на местопроизшествието, също констатира намирането на суха зелена тревиста маса в сгъвката на синя книга, находяща се между шофьорската седалка и ръчната спирачка, както и на полиетиленов плик, съдържащ четири топчета зелено-кафява тревиста маса, намерени под  предна дясна седалка. Пак от показанията на свидетелите Т. и Г. се установява и че пред тях на място обв. М.  бил споделил от кого са закупили марихуаната. Т.е. свидетелите установяват по сходен начин обстоятелствата, от значение за делото, а именно – че на инкриминираната дата обвиняемите са държали високо-рисково наркотично вещество. Съгласно трайната практика на ВКС полицейските служители може да установяват при разпита им като свидетели извънпроцесуални изявления на други лица, включително и на такива, които в рамките на конкретен наказателен процес придобиват процесуалното качество на обвиняеми, стига да са ги възприели. В случая показанията на полицейските служители не остават изолирани, поради което и не може да се постави под съмнение достоверността на установеното от тях относно извънсъдебно заявеното от подсъдимия /в този смисъл Решение 1114/14.02.-2006г. на ВКС по н.д.№506/2005г., ІІ н.о./

Досежно обвиняемия М. - установява се предимно от изготвения протокол за обиск на лице, получил последващо одобрение на съдия от ПРС по ЧНД № 1981/2014г. по описа на ПРС, че при отвеждането му в районното управление при извършен обиск е била намерена и метална кутия в мъжка черна чанта, в която имало зелена тревиста маса, установена в последствие като марихуана. В случая изготвеният протокол за обиск удостоверява и датата на извършване на това престъпление от обвиняемия. Както се посочи, същият е с последващо одобрение на съдия от ПРС, като тук е мястото съдът да посочи, че извършените на досъдебното производство процесуално-следствени действия съдът намира за предприети в съответствие с разпоредбите на НПК, респективно – изготвените протоколи за надлежни писмени доказателства съобразно новелата на чл. 131 от НПК.

Видно от заключението на извършената физико-химическа експертиза, която съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена с необходимите професионални познания и опит, представеното за изследване съдържание на обектите е, както следва: от намеренитев автомобила - обект 1.1. е марихуана  с нето тегло 4,470 грама и съдържание на активен компонент ТХК 2,7 тегловни  процента; а обект 1.2.  представлява марихуана с нето тегло 0,222 грама и съдържание на активен компонент ТХК 4,2 тегловни  процента. Иззетото при обиска на обв.М., наименовано в експертизата като „обект №2“, представлява марихуана  с нето тегло 0,321 грама и съдържание на активен компонент ТХК 3,3 тегловни  процента.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА

         Предвид на изложеното по-горе, съдът счита, че с деянието си всеки един от обвиняемите е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК.

От ОБЕКТИВНА страна обвиняемият И.Н.М. ***, в маловажен случай, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

- на 04.04.2014г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Е.В.К. и О.О.Я., е държал високорисково наркотично вещество - марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,7 тегловни процента и нетно тегло 4,470 грама на стойност 134.10 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. и марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,2 тегловни процента и нетно тегло 0,222 грама на стойност 6.66 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. – общо 4,692 грама на обща стойност 140.70 лева;

- на 04.04.2014г. в гр. Пловдив, е държал високорисково наркотично вещество - марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,3 тегловни процента и нетно тегло 0,321 грама на стойност 9.63 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1, вр.  чл. 26, ал. 1, вр.  чл. 20, ал. 2, вр.  ал. 1 от НК.

От обективна страна обвиняемите Е.В.К. и О.О.Я. ***, в маловажен случай, в съучастие като съизвършители помежду си и с обв. М., без надлежно разрешително са държали високорисково наркотично вещество - марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2,7 тегловни процента и нетно тегло 4,470 грама на стойност 134.10 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. и марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,2 тегловни процента и нетно тегло 0,222 грама на стойност 6.66 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС 23/29.02.1998 г. – общо 4,692 грама на обща стойност 140.70 лева – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1, вр.  чл. 20, ал. 2, вр.  ал. 1 от НК.

Съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКВНВП марихуаната е вещество с висока степен на риск, забранено за приложение. Обстоятелството, че обвиняемите са нямали надлежно разрешително за държане на наркотичното вещество е безспорно установено по делото. Държането на наркотичното вещество на инкриминираната дата се потвърждава от признанието на тримата и показанията на полицейските служители, както и от приобщения протокол  за обиск – по отношение държането на марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,3 тегловни процента и нетно тегло 0,321 грама от обв. М..

Държането е втората от предвидените форми на изпълнително деяние на престъплението по чл. 354а от НК и има вещноправен характер, в този смисъл при обсъждане на доказателствата досежно съставомерността на деянието, приложими са вещноправните категории при разкриване на действителното им съдържание. Отношението към вещите се изразява, както в това, че лицето ги владее като свои, така и ако ги държи като чужди, но все със съзнанието, че те са в негова фактическа власт /Решение № 371 от 12.09.2005 г. на ВКС по н. д. № 783/2004 г., III н.о./

От СУБЕКТИВНА страна всеки един от обвиняемите е действал умишлено – с целени и настъпили общественоопасни последици, съзнавал е общественоопасният характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици. Доказателство за съзнаването противоправността на поведението им е направеното от самите тях признание за наличието на марихуана в автомобила, когато били запитани от полицейските служители дали притежават вещи, забранени от закона. Като съизвършители те са действали с ясното съзнание, че имат волята да осъществят намерението си заедно.

За обв. М. престъплението е осъществено при условията на продължавано престъпление - извършени са 2 на брой деяния, които поотделно осъществяват едни и същи състави на едно и също по вид престъпление – това по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК. Същите са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при използването на еднакъв маниер, при аналогична последователност на действията. Последното според съда говори за наличието на трайно отношение на обвиняемия както към предмета на престъпленията, така и към обекта на престъпно посегателство. Следва да се отбележи, че всяко едно от деянията е извършено при еднородност на вината – при условията на пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. При така установените по отношение на престъпленията белези, съдът намира, че те се намират в такова съчетание и връзка, че последващото деяние е от обективна и субективна страна продължение на първото, т.е. в условията на продължавана престъпна дейност.

От друга страна, откритото и иззето количество наркотично вещество, неговата стойност и активен компонент, чистото съдебно минало на обвиняемите, обстоятелството, че те изразяват разкаяние за стореното и самоопределянето на случилото се като грешка от тяхна страна, обстоятелството, че К. е трудово ангажиран, а Я. все още ученик, както и оказаното пълно съдействие при разследване на престъплението, са обстоятелства, които обуславят по-ниската степен на обществена опасност на извършеното от тримата деяние, поради което същото съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК. Обвиняемите са млади, в трудоспособна възраст. Отричат наркотична зависимост, като тези обстоятелства също формират горния извод на съда относно маловажност на случая с оглед преценка на всички изложени по-горе доводи за по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид /чл.93, т.9 от НК/.

Деянието не е обаче малозначително, както пледира адв. М.. Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК е обща и изисква деянието извършено от обвиняемите, макар и да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление, поради своята малозначителност да не е обществено опасно или неговата обществена опасност да е явно незначителна. Тук очевидно законодателя не акцентира единствено на количеството и размера на стойността на държаното от обвиняемите наркотично вещество. Акцентът е върху преценката за малозначителност на обществената опасност или явна незначителност на същата.  Малозначителността по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК се извежда от съвкупната преценка на различните елементи на деянието и тяхното специфично проявление в конкретните обстоятелства. Като прецени конкретните обстоятелства, времето, мястото, начина и мотивите за извършването на деянието, както и обществената нагласа и борбата на обществото и законодателя срещу разпространението и използването на наркотичните вещества, особено сред младите хора, което е обективирано от законодателя с неколкократни промени в съответните текстове на НК – всичко това води до извод за застрашаване обществените отношения в степента, изпълваща съдържанието на обществената опасност, която го прави престъпно. Стъпвайки на целия обем от събраните и проверени доказателства, съдът намира, че фактическите данни, установени по делото, съвсем не очертават която и да е от хипотезите на чл. 9, ал. 2 от НК, че липсва онова ниво на обществена опасност, без което деянието не съставлява престъпление.

При определяне размера на наказанието, съобразно посочената от съда правна квалификация по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК, съдът съобрази, че следва да приложи новелата на чл. 78А от НК, тъй като  кумулативно са налице всички законови предпоставки: за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание глоба до 1000 лева, нито един от обвиняемите не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо тях до настоящия момент не е прилаган този институт, както и от деянието няма причинени имуществени вреди. За обв. М. – обстоятелството, че престъплението е продължавано такова по чл. 26 от НК не препятства приложението на чл. 78А, ал.1 от НК, в каквато насока е и задължителната съдебна практика. Следните обстоятелства съдът прецени: от една страна младата възраст на обвиняемите, стойността на държаното наркотично вещество и неговото количество. При преценка на размера на глобата, която следва да наложи и като съобрази разпоредбата на чл. 78 А, ал.5 вр. с ал.1 от НК, съдът следва да посочи, че е и ограничен при преценка на размера на административното наказание, тъй като нормата на чл. 78а, ал.5 от НК посочва, че когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, т.е. преценката се прави на база максималния предел на предвидената от законодателя санкция. В случая обаче материалната норма на чл. 354а, ал.5 от НК предвижда глоба до 1000 лв., като същевременно чл. 78а, ал.1 от НК посочва, че административното наказание глоба е в размери от 1000 до 5000 лв. Ето защо, на всяко едно от обвиняемите лица следва да се наложи глоба именно в размер на по 1000 лв. – в същата насока е и възприетото становище в Решение № 69 от 29.03.2010 г. на ВКС по н. д. № 684/2009 г., II н. о., НК, докладчик съдията Б.Ч..

Що се отнася до веществените доказателства по делото – метална кутия със зелена капачка, находяща се при домакина на V РУП, същото следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

 

С оглед на горното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.