АНД 1707/2014 - Решение - 28-05-2014

Решение по Наказателно дело 1707/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1273                                28.05.2014 г.                              гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                     две хиляди и четиринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС АТАНАСОВ

        

Секретар Виктория Калайджиева

Прокурор АСЕН ИЛИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 1707 по описа за 2014г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият С.О.М., роден на *** ***, живуща ***, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2013 година в с. Желязино, обл. Пловдив, на ул. „Сребрю Бабаков” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 325” с рег. № *****,без свидетелство за управление на моторно превозно средство с еднократен от наказнието му по административен ред с наказателно постановление № 1672/2013 година от 08.03.2013 година, в сила на 02.05.2013 година издадено от ВРИД началник на Сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР Пловдив, за управление на моторно превозно без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!В.К.