АНД 1401/2014 - Решение - 12-05-2014

Р Е Ш Е Н И Е

   Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1179                   12.05.2014 г.                     гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА:

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ХІХ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                 две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Асен Илиев

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 1401 по описа за 2014 г.

 

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА А.В.К. - роден на *** ***, бълг. бълг. гр., женен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.01.2013г. в с.***, обл.Пловдив, по непредпазливост е причинил на М. Д. М., ЕГН: ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се  в счупване на лявата раменна кост в долната част, довело до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник – престъпление по чл.133, вр.чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.В.К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Пловдив, в полза на ВСС направените по делото разноски в размер на 70,00 /седемдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Пловдив. 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ