АНД 100/2014 - Решение - 04-02-2014

РЕШЕНИЕ

 

№ 225

04.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН ЪД

ХХІ наказателен състав

На четвърти февруари      две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                  

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

като разгледа докладвано от съдията

НАХД № 100 по описа за 2014 година

 

РЕШИ:

          ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Й.П. – роден на *** г. в гр. П., живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2013 год. в гр.Р., обл. П., на път **-**, при управление на лек автомобил марка Рено 19, модел Шамад, с per. № *******, собственост на Й.Б.П., ЕГН **********, е нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 5, ал. 1, т.  1; по чл. 8, ал. 1; по чл. 20, ал. 1; по чл. 21,   ал.1  и  по чл. 25, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, като по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на М.С.К., ЕГН **********, изразяваща се в тежко дисторзио на дясната глезенна става, довело до преразтягане на сухожилни връзки на ходилото и е наложило обездвижване на десния крак с гипсова имобилизационна превръзка тип „обувка” за 20 дни, и с ортопедична ортеза за още 14 дни, или общо 34 дни, довело до трайно затрудняване движенията на долния десен крайник, за което на основание чл. 343, ал.1, б. „Б”, пр. ІІ, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 78а, ал. 1, вр. ал. 4 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Б.Й.П. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 492,00 лева за проведените експертизи.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.