АНД 7013/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 7013/2013г.

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

   320                                  17.02.2014 г.                             Гр.  ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХ наказателен състав

На  седемнадесети февруари,              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                            

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛА ГУНЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 7013 по описа за 2013 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият И.Г.Ш. – роден на *** ***, **, български гражданин, неженен, неосъждан, работещ, с основно образование,  ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343, ал.1 б.”Б”, предл.ІІ, вр. чл.342, ал.1 от НК за това, че на 22.03.2012 г. в град П. на кръстовището между бул. „********" и бул. „Б." при управление на моторно превозно средство - специален автомобил „Щ.” с регистрационен номер ******* е нарушил правилата за движение, а именно:

Чл.5 ал.1 от ЗДвП: "Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

Чл.5 ал.2 т. 1 от ЗДвП : "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

Чл.20 ал.2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ".

Чл.116 от ЗДвП: "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към елените, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора."

Чл.119 ал.1 от ЗДвП: "При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре".

и по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Б.М.П. ЕГН **********, както следва:

         -  средна телесна повреда, изразяваща се в открито многофрагментно счупване на костите на средната трета на дясната подбедрица, счупване на вътрешния израстък /тибиалния малеол/ на глезенната става, луксация /изкълчване/ на дясната глезенна става, лезия на флексорното сухожилие на палеца, довели до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник;

          - средна телесна повреда, изразяваща се в състояние на травматичен шок с анемичен синдром от остра кръвозагуба, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота;

          - средна телесна повреда, изразяваща се в обширни участъци с грубо надигнати ръбцови изменения на дясната подбедрица и промяна в цвета на кожата по двете бедра, което представлява обезобразяване на други части на тялото.

          НА ОСНОВАНИЕ чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО тахо шайба, иззета от товарен автомобил «Щ.» с рег. № *****, находяща се на л. 98 от досъдебното производство ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане в сила на настоящото решението.

             НА ОСНОВАНИЕ чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.Г.Ш., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 402 / четиристотин и два/ лв. разноски по делото.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.