АНД 7013/2013 - Мотиви - 10-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 7013/2013г.

Мотиви към Решение № 320 от 17.02.2014г., постановено по АНД
№ 7013/2013г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ – ти н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С Постановление от 21.12.2013г. Районна прокуратура – Пловдив е внесла предложение, на основание чл. 78А от НК обвиняемият И.Г.Ш. с ЕГН: ********** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” за това, че на 22.03.2013г. в град П. на кръстовището между бул. „********" и бул. „Б." при управление на моторно превозно средство - специален автомобил '"Щ." с регистрационен номер ******* е нарушил правилата за движение, а именно:

- Чл.5 ал.1 от ЗДвП: "Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

          - Чл.5 ал.2 т. 1 от ЗДвП : "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

- Чл.20 ал.2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ".

- Чл.116 от ЗДвП: "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към елените, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора."

- Чл.119 ал.1 от ЗДвП: "При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре" и по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Б.М.П. ЕГН **********, както следва:

- средна телесна повреда, изразяваща се в открито многофрагментно счупване на костите на средната трета на дясната подбедрица, счупване на вътрешния израстък /тибиалния малеол/ на глезенната става, луксация /изкълчване/ на дясната глезенна става, лезия на флексорното сухожилие на палеца, довели до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник;

-   средна телесна повреда, изразяваща се в състояние на травматичен шок с анемичен синдром от остра кръвозагуба, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота;

-средна телесна повреда, изразяваща се в обширни участъци с грубо надигнати ръбцови изменения на дясната подбедрица и промяна в цвета на кожата по двете бедра, което представлява обезобразяване на други части на тялотопрестъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. ІІ, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.                        В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура поддържа предложението със същата правна квалификация на деянието, предмет на постановлението, както и искането си за признаване на обвиняемия за виновен за извършеното престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „б”, пр. ІІ, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК и освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказаниеглоба в размер ориентиран към средния предвиден от законодателя, а именно – около 2000 – 2500 лева. Счита, че в случая не следва по отношение на обвиняемия да се налага и административно наказание – лишаване от право да управлява МПС с оглед на обстоятелството, че същият е шофьор по професия и на практика това би го лишило от единствения му доход.

            Обвиняемият И.Г.Ш. не се признава за виновен и в хода на съдебното следствие дава обяснения. Твърди, че пострадалата се появила ненадейно, но не била на пешеходната пътека, тъй като същият щял да я види. Изразява съжаление за последиците от произшествието и моли съда да му наложи минимално наказание.

            Защитника на подсъдимия – адв. Т. счита, че от събраните по делото доказателства не се установява по категоричен начин механизма на извършване на деянието, възприет от представителя на държавното обвинение. В условията на евентуалност – ако съда признае подзащитния му за виновен, изразява становище, че по отношение на същия следва да намери приложение института на освобождаване от наказателна отговорност, като моли съда да наложи на Ш. административно наказание - глоба в минимален размер, без приложение на разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от НК.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност,  прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

            Обвиняемият И.Г.Ш. е роден на ***г***, живущ ***, **, с българско гражданство, неженен, неосъждан, работещ, с основно образование, с ЕГН: **********.

 Обвиняемият И.Ш. бил правоспособен водач от 1998г., като притежавал категории „В, С и Д". Работил към „П.О.Г." ЕООД на длъжността шофьор. На 22.03.2012 г. около 09:00 ч. сутринта той тръгнал по бул. „К.Ш." управлявайки товарен автомобил „Щ." с per. № *******. Камионът представлявал цистерна за гориво, която била празна. Движейки се по бул. „********" обвиняемият  приближил кръговото кръстовище до Панаир – Пловдив и тъй като трябвало да завие наляво по бул. „Б." се пристроил в крайна лява лента. В съседните две платна, както и пред камиона имало други автомобили, което налагало бавно и кратко потегляне, последвано от спиране, като така обвиняемия Ш. постепенно се приближавал до самото кръстовище. Когато камиона се намирал на самата пешеходна пътека, обвиняемия отново спрял за да подготви автомобила за навлизане в кръстовището. По същото време пострадалата П. пресичала бул. „Б." от дясно на ляво по пешеходната пътека точно пред управлявания от обвиняемия камион. Обвиняемия Ш. обаче не забелязал П., тъй като вниманието му било насочено към движещите се в кръстовището автомобили. В момент, в който П. се намирала на края на пешеходната пътека, непосредствено пред тротоара, обвиняемият решил, че може да навлезе в кръстовището и леко потеглил, като по този начин със задна лява гума прегазил левия крак на пострадалата. Вика на пострадалата го накарал да спре и оглеждайки се в странично ляво огледало видял жена /пострадалата Б.М.П./, намираща се до задна лява гума на камиона, като кракът й бил затиснат от гумата. Обвиняемият съвсем леко дал на заден ход за да освободи крака на жената и след като направил това незабавно звъннал на тел. 112. На местопроизшествието пристигнал екип на сектор "Пътна полиция" гр. Пловдив -св. Н.Д. и В.С. и екип на бърза помощ. Пострадалата била откарана за оказване на медицинска помощ, а обвиняемият бил тестван за употреба на алкохол, като пробата показала отрицателен резултат.

Бил извършен оглед на местопроизшествието, изготвен фотоалбум и иззета тахошайба от товарен автомобил с per. № ******* /ВД приложена по делото на л.98/.

От заключението на изготвената по делото съдебномедицинска експертиза се установява, че на пострадалата Б.М.П. е било причинено: открито и многофрагментно счупване на костите в средната трета на дясната подбедрица, счупване на вътрешният израстък /тибиалният малеол/ на дясната глезенна става, луксация /изкълчване/ на дясната глезенна става, лезия на флексорното сухожилие на палеца, травматичен деколман /отслояване и размачкване/ с кожен дефект по вътрешната повърхност на дясната подбедрица, травматичен шок, контузия на главата, разкъсно-контузна рана на главата. Тези травматични увреждания са причинени по механизма на удар или притискане с или върху твърд тъп предмет и е възможно да бъдат получени при автомобилна травма от товарен автомобил, с прегазване на дясната подбедрица от гумата на товарен автомобил, т.е. налице е причинно-следствена връзка между станалото пътнотранспортно произшествие на 22.03.2012 г. и получените травми от пострадалата Б.М.П.. Описаните тежки травматични увреждания на дясната подбедрица са наложили извършване на спешно оперативно лечение с метална остеосинтеза, след което е извършена кожна алопластика на обширният кожен дефект и са провеждани продължителни рехабилитационни процедури. Тези увреждания са довели до трайно затрудняване движенията на десния долен крайник - за продължителен период от време. В резултат от тежката травма в областта на дясната подбедрица, с голям кожен дефект и размачкване на меките тъкани /травматичен деколман/ и острата кръвозагуба се е развил травматичен шок с анемичен синдром, което е наложило пострадалата П. да бъде приведена и лекувана в КАРИТ. След проведената активна реанимация, с даване на кислород, вливания, кръвопреливане и медикаментозна антибиотична, антитромботична и аналгитична терапия пострадалата е била изведена от шоковото състояние и опасността за живота е била избегната. Така протекло, състоянието на травматичен шок с анемичен синдром от остра кръвозагуба се преценява като довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота. В резултат от полученият обширен кожен дефект по вътрешната и по предната повърхност на дясната подбедрица, с отслояване и размачкване на меките тъкани, след приключване на оздравителния процес и извършените кожни пластики, са останали обширни участъци с грубо надигнати ръбцови изменения по дясната подбедрица и промяна в цвета на кожата по двете бедра, което представлява: обезобразяване на други части от тялото. Останалите травматични увреждания са й причинили: разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл.129 от НК.

Според заключението на изготвената съдебнопсихиатрична експертиза на Б. П., се установява следното: Б.М.П. с ЕГН: ********** не се води на учет в ЦПЗ гр.П.. Същата страда от МСБ. Съдова деменция /лакунарна към глобарна форма/. Паркинсонова болест- ригидно брадипсихична треморна форма. Невритис н. Акустици до практическа глухота. Диабетес мелутус. Хипертония артериалис. Катаракта сенилис. Това психично заболяване /деменция/ представлява продължително разстройство на съзнанието и нарушава психичната й годност да възпроизвежда фактите от значение за делото и да дава достоверни обяснения и показания за тях. Поради горното П. не е в състояние да участва пълноценно в наказателно производство като свидетел. Б. П. е с нарушена психична годност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Нарушена е способността й да се грижи за своите работи. Б. П. е с нарушена психична годност да упражни правата си в хода на наказателното производство и да прави волеви изявления. При деменцията /оглупяване/ са налице следните нарушения: паметова увреда, когнитивни разстройства, разстройства на изпълнителното функциониране и прогресиращ упадък на когнитивните функции, влошеното социално функциониране, като това състояние представлява продължително разстройство на съзнанието. Заболяването е хронично не подлежи на лечение, като целта на провежданата терапия е да овладее настъпващи във времето възбудни прояви.

По делото е изготвена и съдебна автотехническа експертиза, от заключението на която се установява следното: ударът е настъпил върху пешеходната пътека на платното за движение в конфликтна точка на първоначален контакт, която приблизително се намира: по дължина на около 5 - 5,5 m северно от ориентира /приет в протокола за оглед/ и по широчина на около 1 - 1,5 m западно то ориентира. Скоростта на движение на т.а. „Щ." непосредствено преди задействане на спирачната му система е била около 6,5 км./ч. В анализираната пътна ситуация, водача на т.а. „Щ." е имал техническа възможност да избегне произшествието, ако бе отложил потеглянето си за да пропусне пешеходката Б. М.П.. След като е потеглил, водача на т.а. „Щ." вече е нямал техническа възможност да избегне произшествието. От приложения по делото тахографски лист (тахошайба) се вижда, че преди ПТП т.а. „Щ." е спрял, потеглил е и след това пак е спрял. Анализа на данните по делото показва, че единственото възможно движение на пешеходката Б. М.П. преди произшествието е от дясно на ляво пред т.а. „Щ.". Най-вероятен, от техническа гледна точка, е следният механизъм на анализираното пътнотранспортно произшествие: водача И.Г.Ш. е управлявал т.а. „Щ." по лявата лента на платното за движение на бул. „Ц.Б.Т.О." в посока от север на юг, като преди кръстовището с бул. „Б." е спрял преди пешеходната пътека. През това време пешеходката Б. М.П. е пресичала платното за движение на пешеходната пътека от дясно на ляво пред т.а. „Щ.". Когато тя е била пред предната дясна част на автомобила, водача е потеглил и така е настъпил удар в лявата страна на т.а. „Щ." който е бил неизбежен. След удара пешеходката Б. П. е паднала на платното за движение в ляво до автомобила, при което тя е извикала и водача на автомобила е задействал спирачната система, но въпреки това е бил прегазен десния и крак от задното ляво колело на автомобила. След ПТП т.а. „Щ." се е установил на мястото и в положението отразени в протокола за оглед и видни от фотоалбума на местопроизшествието. Основна причина за настъпилото произшествие от техническа гледна точка е, че водачът на т.а. „Щ." - И.Г.Ш. е потеглил по начин и в момент, когато това не е било безопасно т.е. когато пред автомобила по пешеходната пътека се е движела пешеходката Б. М.П..

Гореописаната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от обясненията на обвиняемия Ш. /частично/ и останалите събрани в хода на досъдебното производство гласни доказателства, приобщени по съответния ред, а именно – показанията на св. Й.Д.Й., Н.М.Д., К.Г. П. и Б.М.П., както и от приложените по делото писмени доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие и албум, Съдебно – медицинска експертиза № 130/2012г., съдебно –медицинска експертиза № 347/2012г., съдебно – психиатрична експертиза, съдебна автотехническа експертиза, справка съдимост, справка за нарушител от региона, писмо от ЦПЗ – Пловдив,  епикризи – 3 броя, констативен протокол за ПТП с пострадали лица, копие на свидетелство за регистрация на МПС и талон, гражданска отговорност, епикриза, характеристична справка,  удостоверение, Решение № 686 от 16.04.2013г., пълномощно, удостоверение от Район „С.” – Община П., медицинска документация – история на заболяване, етапна епикриза,  резултати от проведени изследвания,  Експертно Решение, епикриза, лист за предоперативна анестезиологична консултация и преценка,  анестизиологичен лист, допълнителен лист към лист за преглед на пациент в спешно отделение, трансфузионни листове за преливане на кръв и кръвни съставки и други.

Съдът кредитира изцяло приобщените гласни доказателства – показанията на св. Й.Д.Й., Н.М.Д., К.Г. П., Б.М.П., както и частично обяснения на обвиняемия Ш., тъй като между същите не се констатираха съществени противоречия, напротив – показаният им взаимно си кореспондират и се допълват, същите са логични, последователни и намират опора в останалата доказателствена съвкупност по делото.

            Настоящия състав възприема изцяло и заключенията на изготвените съдебно – медицински, съдебно - психиатрична и авто – техническа експертиза, като обективни, компетентно изготвени, с необходимите професионални знания и опит, отговарящи пълно на поставените въпроси и в съответствие с материалите по делото.

            От анализа на събраните и проверени по реда и със средствата на НПК доказателствени материали, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, по безсъмнен начин се установи осъществяването на инкриминираното деяние, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството в лицето на обвиняемия Ш..

            Противоречия в доказателствената съвкупност не се очертаха.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА

При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че с деянието си обвиняемият И.Г.Ш. е осъществил състава на престъплението по чл. 343, ал. 1, б. „Б”, предл. ІІ, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, като на 22.03.2013г. . в град П. на кръстовището между бул. „********" и бул. „Б." при управление на моторно превозно средство - специален автомобил '"Щ." с регистрационен номер ******* е нарушил правилата за движение, а именно:

- Чл.5 ал.1 от ЗДвП: "Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

          - Чл.5 ал.2 т. 1 от ЗДвП : "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

- Чл.20 ал.2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ".

- Чл.116 от ЗДвП: "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към елените, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора."

- Чл.119 ал.1 от ЗДвП: "При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре" и по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Б.М.П. ЕГН **********, както следва:

- средна телесна повреда, изразяваща се в открито многофрагментно счупване на костите на средната трета на дясната подбедрица, счупване на вътрешния израстък /тибиалния малеол/ на глезенната става, луксация /изкълчване/ на дясната глезенна става, лезия на флексорното сухожилие на палеца, довели до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник;

-   средна телесна повреда, изразяваща се в състояние на травматичен шок с анемичен синдром от остра кръвозагуба, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота;

-средна телесна повреда, изразяваща се в обширни участъци с грубо надигнати ръбцови изменения на дясната подбедрица и промяна в цвета на кожата по двете бедра, което представлява обезобразяване на други части на тялотопрестъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. ІІ, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.      

Налице е причинна връзка между допуснатите от обвиняемия нарушения на ЗДвП и настъпилото ПТП, довело до увреждане здравето на пострадалата Б.М.П..

            От субективна страна деянието е извършено от Й. при форма на вина непредпазливост, като същият не е  предвиждал настъпването на процесните общественоопасни последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

            Предвиденото в особената част на НК наказание за извършеното престъпление е лишаване от свобода до 3 години или пробация. Обвиняемият не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV на гл. VIII от НК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложение на чл. 78А от НК съдът счете, че следва да освободи обвиняемия И.Г.Ш. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „Глоба”. При индивидуализация размера на наложеното на обвиняемия наказание съдът отчете ниската степен на обществена опасност на дееца, искреното съжаление и разкаяние за извършеното деяние, посткриминалното му поведение и добрите характеристични данни. Като отегчаващо отговорността обстоятелство следва да се отчетат множеството увреждания на пострадалата. С оглед на тези обстоятелства съдът стигна до извод, че целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК биха се постигнали при определяне на административно наказание „глоба” в размер близък до минималния предвиден от законодателя  – 2000 лева, който съдът намира за съобразен и с материалното състояние на обвиняемия.

            В конкретния казус според съда не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 78А, ал. 4 от НК за налагане на обвиняемия на административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС”. И без използване на предвидената от законодателя възможност за налагане на кумулативно административно наказание, според съда ще се постигнат в максимална степен целите на генералната и преди всичко на индивидуалната превенция. С оглед многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства, включително и като взе предвид обстоятелството, че обвиняемият работи като  шофьор и с налагане, наред с глобата и на административно наказание „лишаване от правоуправление”, би се стигнало на практика до невъзможност същия да упражнява професията си за определен срок, което би го лишило от единствения му доход. По тези съображения съдът не наложи на обвиняемия наказание „лишаване от право да управлява МПС”, като счете, че наказанието „глоба” в размер на 2000 лева ще изиграе в пълен обем превантивна и превъзпитаваща роля.

                        По изложените мотиви съдът постанови Решението си.

 

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.