АНД 6817/2013 - Решение - 22-01-2014

РЕШЕНИЕ

№ 137
 

 


22.01.2014 година

град Пловдив  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На двадесет и втори януари, две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                  

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор ВАНЯ ХРИСТЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НАХД № 6817 по описа за 2013 година

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.А.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, общ работник в „Профилинк" ООД, живущ ***, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.05.2013 г. до 22.05.2013 г., в гр. П., при условията на продължавано престъпление, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ'" с per. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, както следва: на 01.05.2013 г. около 15:50 часа на бул. "Ш.С."* до № *** е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ" с per. № ********; на 22.05.2013 г. около 21:30 часа на бул. "М.", кръстовището с ул. "В.'", е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ" с per. № ********, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 4867/18.05.2012 г. в сила от 05.07.2012 г. и наказателно постановление № 178/17.01.2013 г. в сила от 11.02.2013 г., издадени от ВРИД Началник на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - П., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, за което на основание чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.