АНД 6815/2013 - Решение - 13-02-2014

Решение по Наказателно дело 6815/2013г.

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

    284                            13.02.2014 г.                    Гр. ПЛОВДИВ

 

                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХ наказателен състав

На  тринадесети февруари,                                          2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                       

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: ЗДРАВЕНА ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 6815 по описа за 2013 година

 

 Р Е Ш И:

 

         ПРИЗНАВА обвиняемия Й.С.К., роден на *** ***, б., български гражданин, живущ ***, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 11.12.2013 г. в гр. Р., обл. П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „н.”, модел „А.”, с регистрационен номер  *******, след употреба на наркотични вещества, а именно марихуана, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 1200 STK” с № „S3036” и № REF 8322873.

         На основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

        На основание чл. 343 Г вр. чл. 343 Б ал.3 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.С.К. /със снета по делото самоличност/ от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което му е било отнето свидетелството за правоуправление на МПС по административен ред, считано от 12.12.2013 г. до влизане в сила на настоящото решението.   

            

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНА С ОРИГИНАЛА!

Т.К.