АНД 6779/2013 - Определение - 03-02-2014

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

03.02.2014 г.                                                                                  ГР.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                VІІ наказателен състав

На трети февруари                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                  

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията АНД № 6779 по описа за 2013г.

         На именното повикване в 15,22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

“Х.” АД, ГР. Б. – редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА:

ТД НА НАП – ГР. ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се представлява от старши юрисконсулт З., редовно упълномощен.

 

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ:

И.Н.В. – редовно и своевременно призован, налице.

        

         СТ. ЮРК. З.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

От жалбоподателя е постъпила молба, с която заявява, че оттегля подадената жалба. Моли производството да бъде прекратено.

 

СТ.ЮРК. З.: Предвид така подадената молба, моля същата да бъде уважена и производството по делото да бъде прекратено.

 

Съдът намира, че ход на делото по същество не следва да се дава, като ще следва съдебното производство по делото да бъде прекратено с оглед постъпилата молба от жалбоподателя, че оттегля подадената жалба, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  ПО СЪЩЕСТВО

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 6779/2013г. по описа на ПРС, VІІ н.с.

        

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15,23 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                 

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.