АНД 6653/2013 - Решение - 03-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ ...................                        03.02.2014 г.                       гр. ПЛОВДИВ  

 

 В      И М Е Т О   Н  А     Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На трети февруари                    две хиляди и четиринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

 

Секретар Гергана Питропова

Прокурор МАЯ КИРЧЕВА

като разгледа, докладвано от съдията АНД № 6653 по описа за 2013г.

 

Р Е Ш И:

 

 

ПРИЗНАВА Й.И.Г. – родена на *** ***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 21.01.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, не е изпълнил заповеди за защита от домашно насилие, както следва: от 25.01.2013 г. до 26.02.2013 г. в гр. П. – Заповед за незабавна защита от 14.01.2013 г., по гр.д. № ***/2013 г., по описа на ПРС, ** гр.с., връчени му лично на 25.01.2013 г., с което е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си – А. К. Г., с ЕГН ********** и му е било забранено да приближава нея, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на същата, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. П., ул. Г. Г. № **, ет. * до приключване на делото; както и от 26.02.2013 г. до 09.06.2013 г. в гр. П. – Заповед за защита срещу домашно насилие от 13.02.2013 г. по гр. д. № ***/2013 г. по описа на ПРС , ** гр.с., връчено му лично на 26.02.2013 г., с която е бил задължен да се въздържа от домашно насилие спрямо А. К. Г., с ЕГН ********** ***, както и е бил отстранен от съвместно обитаваното с А. К. Г., с ЕГН ********** жилище с адрес *** за срок от шест месеца и му е било забранено да приближава дома, местоработата, местата за социални контакти и отдих на А. К. Г., с ЕГН ********** за срок от шест месеца – престъпление по чл.296 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, като на осн. чл.78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА" в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.