АНД 6282/2013 - Определение - 03-02-2014

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

03.02.2014 г.                                                                                        ГР.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                ХІІ наказателен състав

На трети февруари                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                  

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията АНД № 6282 по описа за 2013г.

         На именното повикване в 14,56 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

М.О.Ц. – редовно и своевременно призована, се явява лично.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА:

СЕКТОР “ПП” ПРИ ОД НА МВР – ГР. ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЖАЛБ. Ц.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЖАЛБ. Ц.: Оттеглям подадената жалба. Моля съдебното производство да бъде прекратено.

Съдът намира, че при това положение след като жалбоподателят заявява, че оттегля подадената жалба, ще следва да не се дава ход на делото по същество и съдебното производство по делото да бъде прекратено, а издадения електронен фиш да влезе в законна сила.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 6282/2013 г., по описа на ПРС, ХІІ н.с.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 15-дневен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14,57 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.