АНД 5071/2013 - Решение - 12-09-2013

Решение по Наказателно дело 5071/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2352                            12.09.2013 г.                       гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                VІІ  наказателен състав

 

На дванадесети септември                  две хиляди и тринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Гергана Спасова

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НАХД № 5071 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на нарушителя Т.Г.Т., ЕГН **********, ** г., б., б. гр., неграмотна, неомъжена, работеща, неосъждана, на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева за това, че на 04.03.2013 г. около 18,00 часа на ул. „***” № ***, в гр. П., в *** влиза в час по музика в *** клас и удря учителката И.Х. Г. с учебници по главата пред учениците, с което е нарушила обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред Пловдивски окръжен съд

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

 

         Г.С.