АНД 5065/2013 - Решение - 03-10-2013

Решение по Наказателно дело 5065/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 2473                                03.10.2013 г.                    гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                      VІ наказателен състав

На трети октомври                            две хиляди и тринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

        

Секретар ВИКТОРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА

Прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 5065 по описа за 2013 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата О.Г.Г. родена на *** ***, живуща ***, българка, български гражданин, разведена, с висше образование, безработна, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 24.07.2012 г. в гр. Пловдив, като управител и представител на търговско дружество „Г.” ЕООД гр. Пловдив, в 30 - дневен срок от спиране на плащанията по парично задължение възникнало с покана за доброволно изпълнение от 04.06.2012 година получена на 08.06.2012 година не е поискало от Окръжен съд Пловдив да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр с ал. 1 от НК и на осн. чл. 78а ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на по 1000/хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.