АНД 4854/2013 - Решение - 27-08-2013

Решение по Наказателно дело 4854/2013г.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2317                   27.08.2013 г.                        гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  І  наказателен състав

На двадесет и седми август                  две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                            

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

секретар Катя Чокоевска

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НАХД №  4854 по описа за 2013 г.

 

Р Е Ш И:

 

 

НАЛАГА на К.А.В., роден на ***г***, обл. П., ул. „Д.” № *, българин, български гражданин, с образование осми клас, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, на основание чл. 1, ал.1 от УБДХ, административно наказание Задържане в структурно звено на МВР за срок от 5 денонощия за това, че на 26.08.2013г. в с. Б., обл. П, на ул.”Д.” № * е извършила непристойна проява, като е отправял нецензурни думи и изрази към полицейските служители Х. С. Г. и  П. Г. К., както и гражданина Г. Р. Ц., с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24 часов срок от обявяването му пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.