АНД 4854/2013 - Мотиви - 02-09-2013

Мотиви по Наказателно дело 4854/2013г.

 

 

М О Т И В И

 

по НАХД № 4636/2013 г., ПРС – І н.с.

 

          Производство по реда на чл. 4 и следващи от Указа за борба с дребното хулиганство.

Делото е образувано въз основа на акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 26.08.2013г. на І РУП гр. Пловдив, против К.А. ***, с ЕГН ********** за това, че на 26.08.2013г. в с. Б., ул. “Д.” № * е извършил непристойна проява, като е отправял нецензурни думи и изрази към полицейските служители Х. С. Г. и  П. Г. К., както и граждани Г. Р. Ц., с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

Нарушителят К.А.В. се явява в съдебно заседание. Дава обяснения и застъпва становище, че е виновен.

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

К.А.В., роден на ***г***, обл. Пловдив, ул. „Д.” № *, българин, български гражданин, с образование осми клас, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********

На 26.08.2013г. около 14,00 часа в с. Б., на улицата пред дома си нарушителят К.В. е предизвикал конфликт като е отправял нецензурни изрази по адрес на двама полицейски служители Х. Г. и П. К., както и гражданинът Г. Ц. Съдът след като прецени изявленията на самия нарушител, както и обясненията които са дали Ц., и докладната записка от полицейските служители Г. и К. намира, че действително на посоченото време и място, по повод жалба от страна на Ц. по повод предходни отправяни заплахи от В. е бил посетен дома на последния от самия Ц. и от полицейските служители. Пред дома на къщата на В. *** срещнали същият, който в този момент се прибирал. При вида на тримата В. отново изявил желание за саморазправа с Ц., и при намеса на полицейските служители К. и Г. които се опитали да изяснят причината за това поведение, ясно чули отправяните реплики от В.: “Ще ви *** ****** и на тримата. Б., п., м.” Това наложило да бъдат използвани помощни средства, в случая белезници, които били поставени на В., който освен това отново продължил да отправя закани по адрес на полицейските служители: “Ще ви с. г. м..” Пак ги напсувал и се заканил, че като излезе след 24 часа ще се саморазправя с Ц.

Тази фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена както беше посочено от обясненията на самия К.В. и от обясненията на полицейските служители Г. и К., както и тези на гражданина Ц. в частта, в която касае настоящото производство, а именно отправяне на нецензурни реплики на обществено място. Съдът намира, че тази проява от страна на нар. В. представлява такава по реда на дребно хулиганство, който под влиянието на алкохола, което е снижило неговите задръжки, си е позволил поведение с отправяне на нецензурни думи на обществено място, което не е нормална форма на общуване, не е прието като обичайно поведение за комуникация между гражданите. С това очевидно се нарушава обществения ред и това вече представлява непристойна проява по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. До колкото не е имало физическо насилие, налице е вербална агресия, съдът намира, че тази проява не е прераснала в престъпление по смисъла на чл.325 от НК, и за това ще следва нар. В. да бъде санкциониран по реда на чл. 1, ал.1 от УБДХ. Тази норма предвижда две форми на алтернатива за наказание, а именно Глоба от 100лв. до 500лв., или “Задържане  в структурно звено на МВР”. Отчитайки обстоятелството, че В. е осъждано лице, същият е безработен, съдът намира, че наказание Глоба не би било адекватно, а още повече, че се касае за отправяне на нецензурни изрази включително и към полицейски служители, които представляват орган на властта, но това очевидно не е попречило на В. да има отношение, което го определя като личност с по - висока обществена опасност. Отчитайки все пак самокритичното отношение на В., съдът намира, че налагайки наказание по чл. 1, т.1 от УБДХ следва да бъде под баланса на правната норма. Задържане в срок от пет денонощия се явява напълно достатъчно, за да коригира поведението на В. според настоящият състав.

Водим от горното, съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.