АНД 4413/2013 - Решение - 30-09-2013

Решение по Наказателно дело 4413/2013г.

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 2455                   30.09.2013г.                          Гр.ПЛОВДИВ

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 ІІ наказателен състав

На  тридесети септември                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Даниела Гунева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НАХ дело № 4413 по описа за 2013 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.А.А. - роден на ***г***,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК за това, че през месец декември 2011 г. в гр.П., като пълнолетно лице, без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст -М.В.М. с ЕГН **********,  поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!

В.И.