АНД 4200/2013 - Решение - 10-09-2013

Решение по Наказателно дело 4200/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№..................                           10.09.2013 г.                      гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                  ХХVІ  наказателен състав

На десети септември                                две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

след като разгледа докладвано от съдията НАХД № 4200  по описа за 2013 г.

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПРИЗНАВА А.Д.Д. – роден на  *** г. в гр. Д., живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това на 19.07.2013 г. в гр. П. да е извършил дребно хулиганство по смисъла на чл. 1 ал. 2 от УБДХ, изразяващо се в оскърбително отношение и държание към гражданите, поради което и на осн. чл. 6 ал. 1 б. „В” от УБДХ го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 24-часов срок, считано от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.