АНД 4165/2013 - Определение - 26-09-2013

Определение по Наказателно дело 4165/2013г.

П Р О Т О К О Л  № 1180

 

26.09.2013                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            І наказателен състав

На двадесет и шести септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                              

Секретар: Катя Чокоевска

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НАХ  дело № 4165 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 14,00 часа се явиха:        

 

ЖАЛБ. И.Б. редовно призован, се явява лично.

ВЪЗЗ. СТРАНА Община Пловдив редовно призована, не изпраща представител. Не сочи причини за това.

АКТ. И.Г. редовно призован, се явява.

По делото на 23.09.2013г. е постъпила молба от жалб. И.Л.Б., в която е посочил, че оттегля жалбата и желае делото да се прекрати.

ЖАЛБ. Б.: Така е. Поддържам жалбата.

Съдът намира че на основание чл.323 от НПК следва производството по настоящото НАХД № 4165/2013г., по описа на ПРС - І н.с., да бъде прекратено. Ето защо

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.323 от НПК производството по настоящото НАХД № 4165/13г., по описа на ПРС - І н.с.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Административен съд Пловдив от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за въззиваемата страна.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,02 часа.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.