АНД 3966/2013 - Решение - 31-07-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 2167                           31.07.2013г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На тридесет и първи юли       две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Мария Лулкина

като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 3966 по описа за 2013г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Г., роден на ***г. в Б., Република Т., живущ ***, ***, *** гражданин, без образование, разведен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.02.2012г. до 29.02.2012г. при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с: наказателно постановление № ****/18.10.2007г., издадено от Началник РУП гр. Х., към ОДП гр. Х., наказателно постановление № ***/23.02.2009г., издадено от Началник сектор „ОП" към ОДМВР гр. Х., наказателно постановление № ***/15.05.2008г. издадено от Началник РУП гр. Х. към ОДП гр. Х., наказателно постановление № ****/28.10.2009г., издадено от Началник РУП гр. Х. при ОДМВР гр. Х., наказателно постановление № ****/25.03.2009г. издадено от Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. П., всичките връчени му на 08.06.2011г. и влезли в сила на 16.06.2011г. е извършил такова деяние, а именно:

-   на 13.02.2012г. на автомагистрала „Т." км.***, в посока път ****** /източнообходния път на гр. П./, обл. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста" с per. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство;

- на 29.02.2012г. в гр. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Фиеста" с per. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.Г. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 123.00 /сто двадесет и три/ лева.

        Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ