АНД 3717/2013 - Решение - 30-09-2013

Решение по Наказателно дело 3717/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

2468

30.09.2013 г.

град ПЛОВДИВ  

         

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХХV  наказателен състав

На тридесети септември        две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

                       

Секретар: Боряна Козова

ПРОКУРОР: СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ

като разгледа докладвано от съдията

НАХД № 3717 по описа за 2013 година

 

 

Р Е Ш И

 

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Н.Д. – роден на *** ***, *** гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2012 г. в с. Б., община Р., обл. П., в условията на продължавано престъпление, сам е съставил неистински частни документи – допълнително споразумение към договор за домашен POTS/ISDN от 13.02.2012 г.  сключено между „***” АД и В.А.М. и заявление за регистрация на предплатена карта от 13.02.2012 год. с посочен потребител В.А.М., на които е бил придаден вид, че представляват конкретни писмени изявления на В.А.М., а не на лицето, което действително ги е съставило и ги е употребил, за да докаже съществуването на правно отношение – срочен договор за предоставяне на телекомуникационни услуги и притежанието на карта за предплатена телекомуникационна услуга, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.309, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда / лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.Н.Д. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 270.00/двеста и седемдесет/ лв.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок  пред ПОС от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.