АНД 3677/2013 - Решение - 22-07-2013

Решение по Наказателно дело 3677/2013г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 2024              22.07.2013г.                          Гр.П.

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД                                     ІІ наказателен състав

На двадесет и втори юли                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева.

ПРОКУРОР: Владимир Вълев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НАХ дело № 3677 по описа за 2013 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.М.К. - роден на *** г. в гр.К., живущ ***,  българин, български гражданин, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл.343В, ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 13.06.2013 г. на ул.”Б.Ш.” в гр.П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел” с рег.№ ..... без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние – с наказателни постановления № …../12.10.2012 г. и № …../12.11.2012 г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.П., влезли в сила на 09.03.2013 г., поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

ВИ