АНД 3395/2013 - Решение - 19-09-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

2396                19.09.2013г.                   гр. Пловдив        

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХХІІ наказателен състав

На деветнадесети септември                         две хиляди и тринадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: МАГДА СИМЕОНОВА

 

след като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело № 3395 по описа за 2013 година         

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.И.С., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2013г. в гр. Раковски, обл. Пловдивска, в съучастие като съизвършител с Ч.Л.К., ЕГН **********, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 вр. чл. 375 от НПК вр. чл. 78А, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.И.С. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия Ч.Л.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГП „П П” гр. Раковски, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2013г. в гр. Раковски, обл. Пловдивска, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител със С.И.С., ЕГН **********, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 вр. чл. 375 от НПК вр. чл. 78А, ал. 6 вр. с ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ч.Л.К. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”.

На основание чл. 52 от НК ПОСТАНОВЯВА така наложеното наказание „обществено порицание” след влизане на решението в сила да бъде изпълнено чрез прочитане му в Кметството по местоживеене. 

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК