АНД 3244/2013 - Мотиви - 08-07-2013

Мотиви по Наказателно дело 3244/2013г.

М О Т И В И

по НАХД № 3244/2013 г. по описа на VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

         С Постановление от 05.06.2013 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемият Я.Н.А., 31 г., б., б. гр., женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по реда на чл.78 А от НК, за това, че на 31.08.2012 г. в гр. П., по хулигански подбуди е причинил другиму – А.Р.С. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания и травматичен оток по главата; драскотина и кръвонасядане по бедрото; довели до причиняване на болка и страдание без разстройство на здраветопрестъпление по чл. 131 ал.1 т. 12 пр. І вр. чл. 130 ал. 2 от НК

Прокурорът поддържа предложението на РП – Пловдив и счита, че са налице основанията за освобождаване на обвиняемия А. от наказателна отговорност с налагане на  административна такава и моли съда да му наложи административно наказание ориентирано към минимума.

Обв. А. се явява в съдебно заседание. Признава се за виновен и съжалява за извършеното.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Свидетелят А.С. и обвиняемият Я.А. се познавали от около 3-4 години, като били съседи. От същото време датирало и познанството на св. С. със съпругата на обвиняемия - Д. А.. Пролетта на 2012г. А. започнала да изпраща текстови съобщения на св. С. и да му се обажда, като искала да се срещнат. Тези й действия станали достояние на обв. Я. А.. Известно време след като поведението й не се променило обв. А. започнал да звъни по телефона на свид. С. като го псувал и заплашвал. За последно през юни 2012 год. разговаряли по темата, след което повече не са я обсъждали. На 31.08.2012г. около 11.30 часа свид. С. и свид. Н.А. седели в кафе „***" което се намирало срещу домът му на ул."***". По някое време св.А. отишла до жилището им и свид. С. останал сам. Масата на която стоял се намирала на тротоара пред заведението. В един момент от близката фитнес зала излязъл обвиняемият А.. Като видял свид. С., обвиняемият се забързал към него и без да каже нищо го ударил с юмрук от дясната страна на лицето. От удара свид. С. паднал на земята заедно със стола на който седял. За да предпази лицето си от нови удари се обърнал с лице към земята и си предпазвал главата. Тогава обвиняемият му нанесъл нови удари в областта на главата, зад дясното ухо и още един удар по темето, след което ритнал свид. С. в областта на ребрата от ляво. Обвиняемият се опитал да изправи свид. С. и за целта го хванал за намиращия се на шията му златен синджир /ланец/. От дърпането синджира се скъсал. Обвиняемият нанесъл още един удар по главата на свид. С.. след това пуснал синджира на земята в близост до мястото, на което той все още седял и се отдалечил в неизвестна посока. Действията на обвиняемия А. били наблюдавани от свидетелките Н.А., Р.Ч., която работела в близкия магазин за козметика и от свидетелките П.М. и З.Т., които работели в кафенето, в което свид. С. седял. Всички те останали възмутени от поведението и постъпката на обвиняемия. С действията си обвиняемия грубо е нарушил обществения ред, нанесъл е побой на свид. С. на публично място като действията му са станали достояние на намиращите се там в момента хора, като по този начин е нарушил обществения ред и спокойствие. С действията си спрямо свид. С.- нанесения му без причина побои обвиняемия е изразил открито висока степен на неуважение към личността, а от там и неуважение към обществото.

Видно от заключението на изготвената по делото СМЕ, в следствие на нанесеният му от обвиняемия побой на св.А.Р.С. е било причинено: кръвонасядания и травматичен оток по главата; драскотина и кръвонасядане по бедрото. Описаните травматични увреждания са получени по механизма на удар с или върху твърд тъп предмет и е възможножно по начин и време да са получени при нанесеният му побой . Било му е причинено болка и страдание по смисъла на чл.130 ал.2 от НК.

Съдът кредитира изцяло изготвената експертиза, като извършена с необходимите познания и опит, като последователна, обоснована, непротиворечива на целия събран доказателствен материал и неоспорена от страните.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена частично от обясненията на обвиняемия А. дадени в досъдебното и съдебното производство, от показанията на свидетелите дадени в досъдебното производство, от изготвената експертиза и от останалите събраните и приложените по делото писмени  доказателства.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемият А. е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 2 от НК, за това, че на 31.08.2012 г. в гр. П., по хулигански подбуди е причинил другиму – А.Р.С. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядания и травматичен оток по главата; драскотина и кръвонасядане по бедрото; довели до причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до три години години. Обвиняемият А. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл.78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемият А. да бъде наложена глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Следва обвиняемият Я.Н.А., да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 90 /деветдесет/ лв. 

 Причини за извършване на деянието – престъпна самонадеяност и неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                                                                                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.