АНД 3082/2013 - Решение - 11-09-2013

Решение по Наказателно дело 3082/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е №2348

гр.Пловдив, 11.09.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

        ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХV н.с. в публичното заседание на девети септември през две хиляди и тринадесета година в състав:                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

при участието на секретаря Боряна Козова като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3082/13  год. по описа на ПРС, ХХV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.   

        Обжалвано е Наказателно постановление № 15586 /04.03.2013 год. на Началник Сектор „ПП” при ОДМВР – П., с което на Н.Г.А. е наложена ГЛОБА от 350 лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА на осн.чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП.

        Жалбоподателят възразява, че НП е необосновано и на процесуално основание моли за отмяната му.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взима отношение по жалбата.

 

Съдът като съобрази доказателствата по делото установи:

 

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

На 24.11.2012 год. свидетелят И.Ф. – полицай от „Пътна полиция”, с мобилна камера засякъл, че по бул. „А. ш.” в гр. П., МПС „П. ***” с ДК №**** се движи със скорост от 108 км/ч при ограничение за населеното място от 50 км/ч. Впоследствие Ф. установил, че собственик на МПС-то е Н.  Г. М.. Полицаят съставил АУАН за извършеното нарушение, който бил подписан от него и от свидетеля при съставянето на този документ, но не попълнил данните за нарушителя. Актът бил изпратен в полицията по местоживеене на собственичката, за да й бъде връчен, а в случай на възражение от нейна страна, да се попълнят имената на действителния нарушител.

На 08.02.2013 год. актът бил връчен на Н.А., която го подписала без възражения и данните, за която били отразени в него.

Тези факти са установени несъмнено от всички доказателства по делото, които не се налага да бъдат обсъждани.

При съставянето на акта е допуснато съществено процесуално нарушение, в резултат на което издаденото НП е непоправимо опорочено.

Актът се съставя в присъствие на нарушителя и само в случай, че същият не може да бъде намерен на известния му адрес, този документ може да се състави задочно. В случая липсват данни Н.А. да е търсена, за да бъде съставен в нейно присъствие акт. Освен това, макар и подписано като И.Ф. като актосъставител, актът не е съставен изцяло от него. В съществената част, относно самоличността на нарушителя и иззетите доказателства, този документ е попълнен от неустановено по делото лице.

С оглед на горното НП следва да се отмени и затова съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15586 /04.03.2013 год. на Началник Сектор „ПП” при ОДМВР – П., с което на Н.Г.А. е наложена ГЛОБА от 350 лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА на осн.чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП.

       

        Решението подлежи на обжалване пред АС Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението.

                                                                                                                                                                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                                                ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                СЕКРЕТАР: Б.К.