АНД 2966/2013 - Решение - 24-06-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

      1650                     24.06.2013г.                   гр. Пловдив        

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХІІ наказателен състав

На двадесет и четвърти юни                   две хиляди и тринадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

след като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело № 2966 по описа за 2013 година         

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Р.Г., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2013г. в гр. Пловдив на бул. М. срещу сградата на № ** е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд” с рег. № ********* в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние – с наказателни постановления № 13182/20.10.2011г. и № 16195/2011г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД МВР гр. Пловдив, влезли в законна сила на 22.08.2012г. – престъпление по чл. 343В ал. 2 вр. с ал. 1 от НК

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 вр. чл. 375 от НПК вр. чл. 78А, ал. 1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.Р.Г. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК