АНД 2217/2013 - Решение - 24-10-2013

Решение по Наказателно дело 2217/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер   2767                            Година 2013                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски  Районен  съд                                 ХХV наказателен състав

На  двадесет и четвърти октомври                         Година 2013

В публично заседание в следния състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

Секретар: Боряна Козова

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АХ дело номер 2217 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

        ПРИЗНАВА Ц.Ц.С. – роден на *** год. гр. Г.О., живеещ в гр.П., български гражданин, с висше образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на **** год. на път **** от с.С. в посока възела на *** при ***, при управление на МПС – л.а. „Т.А.” с ДК № ****, е нарушил правилата за движение – чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл.20,ал.1 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Т.С.С., състояща се в трайно затрудняване движенията на левия му крак – престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” вр. чл.342, ал.1 от НК, за което на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА от 1 000 лв., като го признава за НЕВИНЕН  и ОПРАВДАВА по обвинението с поведението си да е нарушил и чл.20,ал.2 от ЗДвП.

На основание чл.78а, ал.6 вр. чл.343г от НК НАЛАГА на обвиняемия С. и АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

        На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С. да заплати по сметка на ВСС сумата от 460 лв., представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

        СЕКРЕТАР: Б.К.