АНД 164/2013 - Решение - 25-09-2013

Решение по Наказателно дело 164/2013г.

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ .......                         25.09.2013 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА:

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД       ХVІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Йорданка Туджарова

ПРОКУРОР: Анелия Трифонова

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НАХД  № 164  по описа за 2013 г.

 

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемите Д.Г.В., роден на  ***г***, обл. П., ул. „Р.” № **, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работещ, ЕГН **********,  П.Г.В. роден на  ***г***, обл. П., ул. „Р.” № **, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, работещ, ЕГН **********, Д.Г.С. роден на  ***г***, обл. П., ул. „Н.” № **, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** и П.Т.Д. роден на  ***г., в гр. Ч., с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно  образование, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНИ в това, че на  03.10.2010 г. в с.К., обл.П., в съучастие помежду си като извършители, по хулигански подбуди са причинили на Й.Д.С. *** лека телесна повреда, представляваща разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК и изразяваща се - разкъсно-контузна рана, травматичен оток и кръвонасядане на кожата на главата, охлузвания на кожата на шията, гръдния кош, корема и крайниците - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. с
чл.130 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК и на основание чл. 78а ал. 1 от НК ги ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като НАЛАГА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ на всеки от тях както следва: на обвиняемия Д.Г.В. налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева; на обвиняемия П.Г.В. налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева; на обвиняемия Д.Г.С. налага административно наказание ГЛОБА  в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева и на обвиняемия П.Т.Д. налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА всеки от обвиняемите Д.Г.В., П.Г.В., Д.Г.С. и П.Т.Д.,  да заплати сумата от 17,50 /седемнадесет лева и петдесет стотинки/ лева по сметка на ВСС.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!
ЙТ