АНД 8780/2012 - Решение - 23-09-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 2403                           23.09.2013г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и трети септември               две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Елка Каранинова

като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 8780 по описа за 2012г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.А.Х., роден на ***г. в гр. А., Република Т., живущ ***, ***, *** гражданин, средно образование, неосъждан, ЛНЧ ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2012г. в гр. П. не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие – Заповед за незабавна защита от 30.05.2012г. на Пловдивски районен съд, ХV граждански състав по гр.д. № ****/2012г., поради което и на основание чл.296 ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

        Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ