Актуална информация

Делото за изгорелите тютюневи складове започва в Районен съд - Пловдив

     Наказателното дело НОХД 6604/16 за изгорелите 4 тютюневи склада стартира на 7 декември в 9,30 часа и ще продължи на 8 и 9 декември. Подсъдим е Любомир Д., на когото е наложена постоянна мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

     Срещу него е повдигнато обвинение по чл. 331, ал. 3 от НК, за това, че на 20.08.2016 г. по непредпазливост е запалил тютюнев склад на ул.” Екзарх Йосиф” 13, собственост на “Р.И.П.А.” ООД на стойност 3 695 870 лв. и са последвали значителни вреди в размер на общо 11 784 537, 90 лв.

     Призовани са 45 свидетели и 15 вещи лица.

     Делото придоби широк обществен интерес, тъй като изгорелите складове са част от групов паметник на културата и са защитени по смисъла на Закона за културното наследство.

Повече

Нова функционалност към софтуерна система  „Удостоверител на документи"

Районен съд Пловдив уведомява всички адвокати за интегрирането на нова функционалност към софтуерна система  „Удостоверител на документи", създадена и разработена от „БИСОФТ" ЕООД. По този начин всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Пловдив, които използват системата и са предоставили актуален мобилен телефонен номер в Адвокатска колегия - Пловдив, ще бъдат уведомявани чрез CMC за постъпили  /получени / документи по съответното дело. Това е крачка към развитието на електронното правосъдие.

Повече

ВСТЪПВАНЕ НА МЛАДШИ СЪДИИ

          Днес, 27.06.2016 г. на Общо събрание на съдиите при Районен съд Пловдив тържествено встъпиха в длъжност „съдия” Кристина Табакова, Виолета Низамова, Божидар Кърпачев, Людмила Митрева и Ели Анастасова.

         Гости на събранието бяха госпожа Галя Георгиева, член на ВСС, госпожа Магдалина Иванова, Председател на Апелативен съд Пловдив и госпожа Антония Роглева, Зам.-Председател на Окръжен съд Пловдив.

         Поздравителен адрес от представляващия ВСС беше връчен от  госпожа Галя Георгиева.

         Ели Анастасова е започнала юридическата си кариера като прокурорски помощник през 2011 г.

         Людмила Митрева е била юрисконсулт от 23.11.2010 г. до 02.01.2012 г., а Божидар Кърпачев е стартирал кариерното си развитие през 2012 г. в адвокатска кантора като правен съветник.

         И тримата след спечелен конкурс за младши съдии са изпълнявали тази длъжност в Окръжен съд Пловдив от 24.06.2014 г. до настоящия момент, а с Решение на ВСС по протокол № 9/21.06.2016 г. са назначени да изпълняват длъжността „Съдия” в Районен съд Пловдив.  

         Кристина Табакова е била младши съдия в Окръжен съд Варна от 24.06.2016 г. до настоящия момент. Тя има юридически стаж от осем години и половина, през четири от които е била съдебен помощник в Апелативен съд Пловдив.

         Виолета Низамова към настоящия момент е съдия в Софийски Районен съд. Тя e с общ юридически стаж от девет години, шест години от които е работила извън съдебната система и в МВР.

Повече

Изпращане на  информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив

Районен съд - Пловдив изпраща информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив. Комуникацията между двете институции се осъществява чрез софтуерна система „УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ“ /СС „УД“/, с интернет адрес: https://www.docattestation.com/на база сключено споразумение между Районен съд - Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив и налични собствени мейл сървъри с висока степен на защита.

       Към този момент Районен съд - Пловдив не изпраща информация чрез електронен пощенски адрес на адвокати от други адвокатски колегии, предвид липсата на подобни споразумения. С цел гарантиране сигурността на информацията Районен съд - Пловдив няма да изпраща информация на имейли на публични сървъри, тъй като липсват данни за тяхната сигурност, а наред с това не може да се удостовери по категоричен начин, че даден имейл е на конкретен адвокат.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ